Verktygsslip Jungner model US21

Referensnummer: 3836

Tillverkningsår: 1950

Nedanstående information är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj

Teknisk data

Ladda ner maskinkort

Kontakta oss för mer information.


Senast inkomna